ក្រុមហ៊ុនចិនហុងហុងវូហាយណូណូតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី

បន្ថែម៖ បន្ទប់លេខ ៣០៧ ជួងជឺហ្គឺ, លេខ ៤៣ តុងដុងខាងកើត ផ្លូវស្រុកធានអានខេត្តក្វាងចូវខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦២០-៨៧២២៦៣៥; ៨៦២០-៨៧៧៤៨៩១៧

អ៊ីមែល៖sales@hwnanoparticles.com

Skype & MSN: hkdongyang@hotmail.com

តើមានកម្មវិធីអ្វី៖ ១៧៨៧៦៥៧៣៩៩៦

ការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃ

អ៊ីមែលមកយើងដោយមានសំណួរឬសំណួរឬប្រើទិន្នន័យទំនាក់ទំនងរបស់យើង។ យើងរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក។

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង